ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής ""ΓΟΠΠ"") θα ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από την Delights of Crete μέσω του online καταστήματος www.delightsofcrete.gr. Σε αυτό το ΓΟΠΠ, οι κύριοι όροι έχουν την σημασία:

""ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ"" σημαίνει το άτομο ή νομικό πρόσωπο / χρήστη του ιστότοπου www.delightsofcrete.gr που υποβάλλει μια παραγγελία.

""ΠΩΛΗΤΗΣ"": Delights of Crete

""ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ"" σημαίνει κάθε εμπόρευμα που εμφανίζεται / παραγγέλλεται / αγοράζεται στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παραγγελία ή που σχετίζονται με αυτήν, τα οποία θα παρέχονται από τον ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Η ""ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ"" αντιπροσωπεύεται από ηλεκτρονικό έγγραφο ή από οποιοδήποτε αίτημα για προϊόντα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και έρχεται ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ όπου ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να παραδώσει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να λάβει αυτά τα προϊόντα και να πραγματοποιήσει μια πληρωμή

""ΣΥΜΒΑΣΗ"": Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ επιβεβαιώθηκε από τον ΠΩΛΗΤΗ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αυτή η ΣΥΜΒΑΣΗ ισχύει μετά την επιβεβαίωση της ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τον ΠΩΛΗΤΗ. Αφού κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπο, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει και θα αποδέχεται την παραγγελία. Αφού κάνετε μια παραγγελία μέσω τηλεφώνου, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης / SMS με μια περίληψη της παραγγελίας του τηλεφώνου και την αποδοχή της. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι τα ΓΟΠΠ είναι ήδη αποδεκτά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Ο Πωλητής θα χρησιμοποιήσει τις επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις του για να επιτύχει το αποτέλεσμα που ορίζεται στην ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και θα παραδώσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ που πληρούν τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους ιστότοπους του πωλητή είναι ενημερωτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον πωλητή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, για λόγους που σχετίζονται με το χώρο και τη συνοχή της δομής πληροφοριών, οι περιγραφές προϊόντων ενδέχεται να είναι ελλιπείς, αλλά ο πωλητής καταβάλλει προσπάθειες να παρουσιάσει τις πιο σχετικές πληροφορίες, έτσι ώστε το προϊόν να χρησιμοποιείται στις παραμέτρους για τις οποίες αγοράστηκαν.

Επικοινωνία με το κατάστημα - μπορεί να γίνει δημοσιεύοντας απόψεις για προϊόντα ή επικοινωνώντας με τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα ""Επικοινωνία"". Απόψεις ή επικοινωνίες που περιέχουν προσβολές ή ακατάλληλη γλώσσα θα εξαιρούνται ή θα αγνοούνται από τον ιστότοπο. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει την ελευθερία να διαχειρίζεται τις ληφθείσες πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Για να πραγματοποιήσει μια ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για την αγορά ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να παρέχει στον ΠΩΛΗΤΗ τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση παράδοσης, Τηλέφωνο, Διεύθυνση e-mail. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστές, πραγματικές, πλήρεις και τρέχουσες, αλλιώς ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να αποκλείσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες για μια καθορισμένη / αόριστη περίοδο χωρίς ειδοποίηση.

Οποιαδήποτε απόπειρα χρήσης των προσωπικών δεδομένων άλλου χρήστη, τροποποίησης του περιεχομένου του ιστότοπου ή επίθεσης στον διακομιστή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να θεωρηθεί απάτη στην ασφάλεια του διακομιστή και θα αποτελέσει αντικείμενο ποινικής καταγγελίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμή για τα παραγγελθέντα προϊόντα, ο ισχύων ΦΠΑ και άλλοι σχετικοί φόροι (κατά περίπτωση) είναι εκείνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας. Περιοδικά, μπορεί να αλλάξουν, αλλά οι αλλαγές θα επηρεάσουν μόνο τις μελλοντικές παραγγελίες, όχι αυτές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές και επιβεβαιωμένες. Τα έξοδα αποστολής ταχυμεταφορών χρεώνονται επιπλέον της τιμής των προϊόντων και εμφανίζονται στον ιστότοπο κατά την παραγγελία.

Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο όρος πληρωμής καθορίζονται στην ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα εκδώσει στον ΑΓΟΡΑΤΗ τιμολόγιο για τα παραδοθέντα προϊόντα, με την υποχρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 5.

Η πληρωμή για προϊόντα που παραγγέλλονται και παραδίδονται στην Ελλάδα μπορεί να γίνει με τραπεζική κάρτα (ο διαδικτυακός επεξεργαστής πληρωμών είναι PayPal) ή μέσω μετρητών κατά την παράδοση. Η πληρωμή για προϊόντα που παραγγέλλονται και παραδίδονται εκτός της Ελλάδας γίνεται με τραπεζική κάρτα - ο διαδικτυακός επεξεργαστής πληρωμών είναι το PayPal. Εάν παραγγείλετε στο όνομα και για λογαριασμό νομικού προσώπου: διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την πλήρη προπληρωμή ή ένα ποσοστό πριν από την παράδοση (20%). Η οντότητα θα μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς / εντολής πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό των Μύλων Κρήτης Α.Ε GR1101104890000048947000401, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, παράρτημα Χανίων. Εάν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί ή μόλις πληρωθεί, η πληρωμή απορρίπτεται, ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση που συνάφθηκε μαζί σας, με απλή ειδοποίηση, που αποστέλλεται μέσω e-mail. Οι συναλλαγές στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr γίνονται σε ευρώ, με τη συναλλαγματική ισοτιμία της τράπεζας που εκδίδει την κάρτα σας (η συναλλαγματική ισοτιμία ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής), εάν η κάρτα έχει συσχετιστεί με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ. Εάν ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής είναι μέσω πιστωτικής κάρτας, η τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα σας ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που χρεώνονται από την τράπεζα έκδοσης καρτών δεν είναι ορατές κατά τη στιγμή της συναλλαγής που πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr επειδή δεν ανήκουν σε εμάς ή τον συνεργάτη μας μέσω του οποίου γίνονται οι πληρωμές με την τραπεζική κάρτα. Η Delights of Crete δεν αποθηκεύει λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες και τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μέσω του ιστότοπου www.delightsofcrete.gr. Χρησιμοποιούνται από την PayPal (η συνεργαζόμενη εταιρεία μας για ασφαλή επεξεργασία πληρωμών). Σας συνιστούμε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στην Πολιτική απορρήτου.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που παρουσιάζονται στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr πωλούνται στην αρχική συσκευασία και είναι εντός της ημερομηνίας λήξης που υποδεικνύεται από τον Κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ παραδίδονται από πόρτα σε πόρτα μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών TNT ή DHL.

Χρέωση παράδοσης: Το κόστος παράδοσης των προϊόντων καθορίζεται ανάλογα με το βάρος του πακέτου και τη χώρα προορισμού.

Δωρεάν αποστολή:
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ όπου η συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προϊόντων φτάνει τα 25 EUR ή περισσότερο, με τελικό προορισμό στην Ελλάδα, εξαιρούνται από τα έξοδα αποστολής. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ όπου η συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προϊόντων φτάνει τα 80 ευρώ ή περισσότερο, με τελικό προορισμό εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται από τα έξοδα αποστολής.

Το μέγιστο βάρος αποστολής για όλα τα δέματα είναι 15 κιλά.

Ο χρόνος παράδοσης ποικίλλει ανάλογα με την ημέρα και την ώρα της παραγγελίας καθώς και την απόσταση παράδοσης. Συνήθως για παραγγελίες που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή πριν από τις 12:00 μ.μ. ο χρόνος αποστολής θα είναι μέχρι 12 ώρες. Οι παραδόσεις στην Ελλάδα συνήθως πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την αποστολή. Για παράδοση στην ΕΕ ΖΩΝΗ 1 ο αναμενόμενος χρόνος παράδοσης κυμαίνεται μεταξύ 3-5 εργάσιμων ημερών και για ΖΩΝΗ 2-4 - μεταξύ 5 και 7 εργάσιμων ημερών. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ειδοποιηθεί για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης μετά την παραλαβή του δέματος από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Για παραγγελίες που πραγματοποιούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 έως την Κυριακή 00.00, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να αυξηθεί κατά 24 ώρες.

Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ λάβει μια ειδοποίηση για αποτυχημένη παράδοση στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παραγγελία, είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έλαβε για να επικοινωνήσει με τον ταχυμεταφορέα και να δημιουργήσει μια νέα παράδοση. Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ λάβει ειδοποίηση για αποτυχημένη παράδοση στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην παραγγελία, είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έλαβε για να επικοινωνήσει με τον ταχυμεταφορέα και να πραγματοποιήσει νέα παράδοση. Σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα χάνονται ή έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, είναι υποχρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να ενημερώσει τον ΠΩΛΗΤΗ το συντομότερο δυνατό για να κανονίσει την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης κατά τη δική του κρίση, όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ζημιά ή απώλεια. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης κατά την κρίση του, όταν το αίτημα επιστροφής χρημάτων/αντικατάστασης υποβάλλεται περισσότερες από 90 ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. Η Delights of Crete δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων ή για απώλειες που μπορεί να προκύψουν λόγω καθυστερημένης παράδοσης - εάν οφείλονται σε συνθήκες πέρα ​​από τον έλεγχο του ΠΩΛΗΤΗ ή για τις οποίες δεν μπόρεσε να λάβετε εύλογα μέτρα για να αποτρέψετε την καθυστέρηση (συνθήκες μεταφοράς ή παράδοσης, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίες περιπτώσεις κ.λπ.).

ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται για την παράλειψη εκτέλεσης εγκαίρως ή / και για την ακατάλληλη εκτέλεση - εν όλω ή εν μέρει - οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει της παρούσας σύμβασης, εάν η μη εκτέλεση ή η ακατάλληλη εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης προκλήθηκε από βία ανωτέρα. , όπως ορίζεται από το νόμο

Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται να ειδοποιήσει το άλλο μέρος, εντός 3 ημερών, για την εμφάνιση του συμβάντος και να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να περιορίσει τις συνέπειές του.

Εάν εντός 30 ημερών από το συμβάν, το αντίστοιχο συμβάν δεν σταματήσει, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν την πλήρη καταγγελία αυτής της σύμβασης χωρίς κανένα από αυτά να απαιτήσει αποζημίωση.

ΟΡΟΙ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ και ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τήρηση των όρων παράδοσης ή / και έναρξης της ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της παράδοσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον ιστότοπο www.delightsofcrete.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σημαντικό: είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος και η επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης επιστροφής. Ενδέχεται να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε το δέμα ή μέχρι να στείλετε μια επιβεβαίωση ότι έχετε αποστείλει το δέμα, λαμβάνοντας υπόψη την πλησιέστερη ημερομηνία. Κατά την επιστροφή στο www.delightsofcrete.gr, οι ισχύοντες νομοθετικοί κανονισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αντίστοιχα, εάν το προϊόν είναι ευπαθές (π.χ. τροφίματα, προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, ποτά, καλλυντικά) το προϊόν θα επιστραφεί μόνο εάν η αρχική συσκευασία δεν είχε ανοίξει. Μαζί με το προϊόν, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα επιστραφούν όπως αποστέλλεται από το www.delightsofcrete.gr

Τα προϊόντα που παρέχονται μπορούν να επιστραφούν υπό τους ακόλουθους όρους:
α) λανθασμένη αποστολή - τα προϊόντα δεν παραγγέλθηκαν ή η ποσότητα που παραδόθηκε δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα που παραγγέλθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ενημερώσει εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ εντός 24 ωρών από την παραλαβή του πακέτου, το κόστος αντικατάστασης θα βαρύνει πλήρως τον ΠΩΛΗΤΗ εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παρέσχε λανθασμένες ημερομηνίες παράδοσης.
β) Τα κατεστραμμένα ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ θα αντικατασταθούν από τον ΠΩΛΗΤΗ εάν αποδειχθεί το σφάλμα του ταχυμεταφορέα και θα ενημερωθεί γραπτώς εντός 24 ωρών το πολύ από την παραλαβή του πακέτου.

Η επιστροφή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ δεν μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα που παραδίδονται στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή - ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: άρθρο 3,4,7-10,11 της OG130 / 2000.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:
Για να εγγραφείτε το αίτημα επιστροφής συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
Πλήρες όνομα (απαιτείται):
Email (απαιτείται):
Τηλεφωνο (απαιτείται):
Αριθμός παραγγελίας (απαιτείται):
Θέλω να επιστρέψω ένα ή περισσότερα προϊόντα από την παραγγελία μου (παρακαλώ παραθέστε τα προϊόντα που θα επιστραφούν) / Θέλω να επιστρέψω ολόκληρη την παραγγελία μου (απαιτείται)
Λόγος επιστροφής (προαιρετικό):
Θέλω να αντικαταστήσω τα προϊόντα / Θέλω επιστροφή χρημάτων (απαιτείται)
Επιπλέον Λεπτομέρειες (προαιρετικό): *
* Προσοχή: Αυτό το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό, η συμπλήρωσή του μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών.

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος επιστροφής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιστροφή των προϊόντων (αριθμός αιτήματος επιστροφής και διεύθυνση στην οποία θα επιστραφούν) στην καθορισμένη διεύθυνση όπου θα ελεγχθούν από το προσωπικό της www.delightsofcrete.gr: εάν διαπιστωθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται παραπάνω, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κοινοποιήσουμε τα τελικά στοιχεία σας και την επιστροφή της αξίας των προϊόντων. Αλλιώς, εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι κατεστραμμένα, έχουν σαφή σημάδια χρήσης και δεν μπορούν να πωληθούν ως νέα προϊόντα, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια χρέωση για την κάλυψη της διαφοράς τιμής μεταξύ νέων και μεταχειρισμένων προϊόντων. Εάν τα προϊόντα βρίσκονται σε κατάσταση που δεν μας επιτρέπει να το διαθέσουμε ξανά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή. Αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ρήτρες ή τη διαδικασία επιστροφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail (info@delightsofcrete.gr) ή στον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.